captcha
1 - Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych w bazie Sport For You oraz na przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do informowania o bieżących nieprzewidzianych okolicznościach, na przykład zmianach w planie zajęć czy programie nauczania, o ofertach przygotowanych przez Sport For You oraz korespondencji okolicznościowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej a także telefonu lub wiadomości sms, teraz i w przyszłości (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, że podanie tych danych było dobrowolne.