Na Pływalni

Uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia odbywają się systemem kursowym. Zapisu dokonuje się na cały kurs. Instruktorzy oceniają poziom dziecka na postawie wywiadu, oraz prostego testu umiejętności na pływalni. Uczestnik zostaje dopasowany do grupy pod względem poziomu na którym znajduje się w momencie zapisu, i w trakcie trwania roku może być przeniesione do innej grupy, której poziom lepiej odpowiada umiejętnościom.  

Czas zajęć: 45 minut. Czas przebywania na pływalni w ramach opłaty to max. 65 minut. 

Ekwipunek pływacki, czyli co zabieramy na pływalnię

 • czepek (wygodny, najlepiej dobrze dopasowany czepek silikonowy);
 • sportowy strój kąpielowy;
 • okulary pływackie;
 • ręcznik kąpielowy, ewentualnie szlafrok;
 • klapki.

Przebieg zajęć

 • punktualna zbiórka na pływalni;
 • sprawdzenie obecności;
 • przekazanie przez instruktorów celów realizowanych zajęć;
 • wspólna rozgrzewka na ladzie (uczestnicy spóźniający się wykonują rozgrzewkę sami);
 • przejście pod natryski, dokładne umycie ciała;
 • rozgrzewka w wodzie;
 • część gółwna zajęć;
 • rozpływanie/ upokojenie organizmu;
 • zbórka po zajeciach;
 • omównie zajęć;
 • porzegnanie.

Przed pierwszymi zajęciami

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o:

 • zapozanie się z regulaminem zajęć;
 • podpisanie umowy, wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do udział w zajęciach, ewentualnie przekazać informacje o dolegliwościach i postępowaniu w nagłej potrzebie;
 • uiszczenie opłaty za kurs;
 • odbiór karnetu na cały kurs;
 • zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt (patrz: ekwipunek pływacki)